Ασφάλεια Οχημάτων

Η ασφάλιση του οχήματος μας είναι υποχρεωτική από τον νόμο και μας καλύπτει από περιπτώσεις που προκαλέσουμε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους. Δεν είναι όμως ο μοναδικός λόγος που μας κάνει να ασφαλίζουμε το όχημά μας. Η ασφάλιση δημιουργεί οικονομική προστασία. Στην περίπτωση που χτυπήσουμε με το αυτοκίνητο μας έναν άλλο όχημα ή άνθρωπο, προκαλώντας υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες , οι βαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν από εμάς υψηλά χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση που έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου, αυτή την υποχρέωση την αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία.
Η ασφάλεια οχημάτων έναντι τρίτων (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) είναι υποχρεωτική από το νόμο. Αστική ευθύνη είναι οι τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το όχημα μας. Έτσι σε όλα τα συμβόλαια περιλαμβάνουν την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου όμως, πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη έναντι τρίτων που μας παρέχει, μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε το όχημα μας και για συμπληρωματικούς κινδύνους όπως είναι η κλοπή, η φωτιά, τα φυσικά φαινόμενα, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία, η οδική βοήθεια, η κάλυψη ιδίων ζημιών κ.α.

Ασφάλειες οχημάτων, τιμές και παράγοντες που τις επηρεάζουν

Η χρήση του οχήματος παίζει μεγάλο ρόλο. Διαφορετική τιμολόγηση ισχύει για τα επιβατικά, οχήματα δημοσίας χρήσεως, φορτηγά και τα δίκυκλα, δεδομένου της διαφορετικότητας της ζημιάς που μπορούν να προκαλέσουν λόγω της χρήσης τους. Η ιπποδύναμη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην τιμή της ασφάλειας. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν ή επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα για οχήματα τύπου GT, RALY, TURBO. Αν ζείτε σε πόλη ή κέντρο, το ρίσκο θεωρείται μεγαλύτερο γιατί, όσο αυξάνεται ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, τόσο συχνότερες γίνονται οι ζημιές. Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι σημαντική καθώς προσδιορίζει το μέγεθος των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων όπως η πυρκαγιά, η κλοπή, η κάλυψη των ιδίων ζημιών. Θα πρέπει να φροντίσετε να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματός σας. Έτσι, πληρώνετε ασφάλιστρο για το ποσό που πραγματικά αντιστοιχεί στην αξία του και είστε σε κάθε περίπτωση σίγουροι ότι θα πληρωθείτε στο ακέραιο σε περίπτωση ζημιάς. Εάν είστε νέος οδηγός ή κάτω των 23 ετών ή και τα δύο, θεωρείστε οδηγός υψηλού ρίσκου από τις ασφαλιστικές εταιρίες και επομένως θα πληρώσετε περισσότερα από άλλους οδηγούς για την ίδια κάλυψη (επασφάλιστρο). Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν έκπτωση για κάθε χρόνο που δεν προκαλέσατε ζημιά συνήθως για διάστημα πέντε ετών. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις τιμές στις ασφάλισης των αυτοκινήτων είναι το επάγγελμα. Ένας καθηγητής συνήθως απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές από έναν οδηγό ταξί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, απολαμβάνουν εκπτώσεις έως και 30% από κάποιες εταιρίες, καθώς θεωρείται ότι ο τρόπος που διάγουν το βίο τους και συνεπώς οδηγούν, είναι πιο συντηρητικός και αρκετά ασφαλής.
Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι περίπου 1 στα 6 αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα αλλά αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο αυτοκίνητο η ασφαλιστική σας εταιρία θα επωμιστεί το κόστος της διαχείρισης της ζημιάς σας. Αυτή η κατάσταση αυξάνει τις τιμές και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο: καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, πολλοί αποφεύγουν να αγοράσουν ασφάλεια που σημαίνει επιπρόσθετο κόστος για τις εταιρίες και αυξημένα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής.

Ειδικές Εκπτώσεις

Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις επαγγελματικές ή άλλες ειδικές Κατηγορίες όπως Δημόσιοι Υπάλληλοι, Άνεργοι, Ένστολοι. Ανάλογα με την εταιρία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κυμαίνονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφάλιστρα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας προσφορά για το ασφαλιστικό πακέτο που σας ενδιαφέρει. Επικοινωνία