Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση αποτελεί μια σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι σαφές ότι αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό την ποιότητα της ζωής μας κατά την περίοδο της σύνταξης, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται. Η κοινωνική σύνταξη γήρατος πιθανότατα δεν θα επαρκεί τότε. Μεριμνώντας σήμερα κιόλας, μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης, ενώ παράλληλα να εμπλουτίσουμε την συνταξιοδοτική μας αποταμίευση με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ροές εισοδήματος ακόμα και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή μας.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση:
Στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή
Στους δικαιούχους του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας προσφορά για το ασφαλιστικό πακέτο που σας ενδιαφέρει. Επικοινωνία